Wednesday, April 13, 2011

問乜春呀問


可否不再走過來問我:「有無乜、有無物」?


有的話,自然會告訴你;

無的話,就毋須告訴你。


千百萬個火頭,我不是純為你一個人服務。


更何況:你不是我老細。。。難道是要我向你解釋:為何人地台有,你無?5 comments:

Anonymous said...

人家不懂說話的技巧,不要放上心.
hm...你不如調一調位可能無咁燥...

你同事個同事

葉七城 said...

我最憎比人當做人肉電話薄

大小姐 said...

同事:佢一句得埋黎:"個咪係立法會(扑)架喎",點到我呢個疑似被指甩野人士唔嬲?

葉生:攞電話我好樂意喎,攞得即係佢會自己打,幾好呀!!幾時又唱歌宣洩我地所有不滿呀

葉七城 said...

大小姐:
我隨時候教,你知我是退休人士!

Anonymous said...

好在我做得快,你有排捱了........仲有冇好書推介?

老馮