Sunday, October 27, 2013

忌廉檳的奧妙之處不過六大口,速速把一個雲呢嗱味嘉頓忌廉檳吃完。太誇張了吧?我認,我為廉狅。

應該是兩三年來再嚐忌廉檳。一直沒有忘記那種又滑又香的忌廉味,只要一口,就難放手。以前不時會怨:怎麼包多廉少?不是要吃到中心位置,才有一小啖忌廉;就是忌廉永遠堆在一旁,嚴重的不均勻。

這時候的我,已有一套吃忌廉檳的「程序」:逐步圓圈形的吃了外邊無味的麵包,留下中間的忌廉留待最後享受。為免遇上的是「偏執的」忌廉檳,所以每一口都要細細口,慎防一啖已將極度「稀有」的忌廉全數吞掉。先苦後甜的矜貴之處,一直在吃的方面領略。

吃法奇怪?不,獨家至尊級無敵享受才是。尤其,有包裝袋做「掩護」,騎呢鬼有了護身符,怕甚麼?

緣何說起忌廉檳?都是電視惹的禍。一套《反胖夢情人(Rebound)》,勾起了我的強烈忌廉慾。

雖然,兩蚊有找的時代已經結束;雖然,圓型之外還有長條型;雖然,它也無奈要以健康掛帥,踏入「高鈣」新世代。味道,依然沒變。還有那份令人滿足的飽肚感。

忌廉甜心,可遇也可求。

Friday, October 18, 2013

緣起「三個字」拍戲收陀地?還以為是80年代的事了。

當大家批評強國人行為舉止好羞家,我卻不知恁地為此感到很丟架。

以身作則。可能是這「三個字」作怪。

*** *** *** ***

一中產專業師奶平日對手帕交的工作見聞呵欠連連,政改普選佔中統統不提也罷。

是王維基,改變了她的「政治冷感」。「我好嬲呀,要反對呀。」

打孖上的「三個字」短訊,我看見電視劇的無限魔力。

*** *** *** ***

鄭俊弘勝出《星夢傳奇》的前一晚,我才首次看這個節目。

最吸引我視綫的卻是參賽者的家人,包括全程投入的鄭媽媽與鄭姊姊。

人生大舞台上,最可貴的觀眾不是別人,而是至親。患難相扶這「三個字」,在荒謬的亂世裡,尤為重要。


Sunday, October 06, 2013

老吾老,老唔老?


年齡在我來說,從來不是秘密。35歲可怕嗎?除了酒量確然下降、精力沒以前充沛,稍稍令我歎息一句,臉上哪幾條皺紋,與愈來愈易積聚的脂肪,算得上什麼?

倒是我的阿女麻,似乎更擔心我人到中年,反覆問我:「唔係啩,你35歲?19歲咋話!」「35歲架嘞。」「點會35歲?我記得你19歲喎。」「邊有咁後生呀。」「唔通你卅幾歲先結婚咩……..

還未回氣,她突然問:「我今年幾多歲?」「84歲囉,大懶蛇吖嘛!」「嘩,乜我都咁老呀。。。」

就把願望送給這位「小朋友」,祝她健康愉快。